Política de Privacitat

t’informem sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recopilats per la navegació o contractació de serveis a través del lloc web noupati.cat.

En aquest sentit, garantim el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). També compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’ús del nostre lloc web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, així com les condicions incloses a l’Avís Legal.