Avís Legal

Informació legal sobre les pàgines web de la botiga en línia noupati.cat.

OBJECTE

Aquest lloc ha estat creat per donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als productes oferts per noupati.cat.


CONTINGUT

Aquest lloc web ofereix informació sobre els productes i serveis comercialitzats per noupati.cat estant aquests, en tot cas, subjectes als termes i condicions expressament detallats en cada moment i accessibles des d’aquesta pàgina web, així com els serveis concrets juntament amb les seves tarifes, que també estaran subjectes a les diferents Condicions Generals d’ús de cadascun dels Serveis prestats per la botiga en línia noupati.cat.


ACCÉS I ÚS

L’accés a aquest lloc web, i l’ús que es faci de la informació i continguts inclosos en el mateix, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d’accés a aquesta web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de la botiga en línia noupati.cat o de tercers.

Es considera prohibit l’ús de la present pàgina web amb finalitats il·legals o no autoritzades, i en particular no es limita a:

Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, a la pròpia imatge, al secret en les comunicacions, a la propietat intel·lectual i industrial, de protecció de dades, etc.)
Incloure o introduir qualsevol tipus de virus informàtic, arxius defectuosos, o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes de qualsevol classe accessibles a través d’aquesta pàgina web.


L’ús incorrecte o impropi respecte al normal funcionament i finalitat de tots aquells serveis que en el seu cas puguin incloure’s a la pàgina web de la botiga en línia noupati.cat.

RESPONSABILITAT:

El lloc web noupati.cat no es fa responsable sota cap concepte per cap tipus de dany que els usuaris puguin ocasionar a la present pàgina web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut de la mateixa o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella.


SERVEI

noupati.cat es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra mena, podent igualment modificar unilateralment tant les condicions d’accés com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

La botiga en línia noupati.cat no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les pàgines web a les quals es pugui accedir des de la seva pàgina, ni dels continguts que no hagin estat supervisats per la botiga en línia noupati.cat


COMERÇ I BOTIGA VIRTUAL

En cas que a través d’aquest portal, es porti a terme una activitat comercial, la mateixa consistirà en la recepció i enviament de les sol·licituds relatives als productes i serveis presentats, subjectant-se en tot cas les transaccions comercials que es produeixin, a les disposicions legals vigents, i en particular les establertes en la Llei 7/1996 de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista relativa a les Vendes a Distància, així com, la legislació en tot el referent a les Condicions Generals de Contractació. Per al cas de sol·licitud de qualsevol dels Serveis oferts en el seu cas per la botiga en línia Zona de Pàdel el client haurà d’acceptar les Condicions Generals de prestació d’aquests Serveis relatives a cada modalitat en concret, les quals, queden a disposició del client tant a través de la pàgina web noupati.cat.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El Lloc i els continguts que en ell s’allotgen estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. S’hi prohibeix expressament la còpia, modificació, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o generació d’obres derivades dels continguts de la pàgina, sense l’autorització prèvia del titular dels corresponents drets, o es trobi legalment permès.

L’accés al lloc no suposa l’adquisició per part dels usuaris de dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.


RESERVA DE DRETS

noupati.cat podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en l’estruct

ura, disseny web així com qualsevol informació continguda a la pàgina, modificar o eliminar productes, les condicions d’accés o fins i tot l’ús del lloc de manera unilateral i sense previ avís, sense que això doni lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de responsabilitat alguna.

noupati.cat es reserva el dret per interrompre, suspendre o finalitzar la prestació del servei del lloc web o de qualsevol dels serveis que el integren. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Noupati.cat no atorga cap garantia ni es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

  • La manca de disponibilitat i continuïtat tècnica o del funcionament de la pàgina.
  • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts.
  • La manca d’utilitat, adequació o validesa de la web, serveis, continguts amb l’objectiu de respondre a les necessitats, activitats o expectatives dels usuaris.
  • L’ús negligent o il·lícit del web en general que no compleixi les normes definides en el present avís legal, a la bona fe, ordre públic.
  • Errors: Pel que fa a l’existència d’errors o imprecisions en el Lloc Web, Noupati.cat no respondrà de les conseqüències derivades dels mateixos. Seran corregits per Noupati.cat el més aviat possible i tan bon punt tingui coneixement d’ells.

POLÍTIQUES D’ENLLAÇOS

La Web pot incloure “links” o enllaços de text o gràfics cap a altres pàgines web i continguts ubicats fora de http://noupati.cat. Els mateixos són propietat de tercers.

http://noupati.cat utilitza aquests “links” amb l’objectiu de proporcionar més informació a l’Usuari. Com que són completament aliens a noupati.cat, aquesta no es responsabilitza en cap cas de les esmentades pàgines web, dels seus continguts ni de les conseqüències que pugui ocasionar a l’Usuari l’accés a aquests enllaços.

Així mateix, noupati.cat només autoritza a tercers interessats que estableixin “links” des de les seves pàgines web sempre i quan compleixin amb les obligacions establertes en el present Avís Legal.

Particularment, el “link” ha de possibilitar que la web es mostri en la seva totalitat dins de la pantalla del navegador sense que els continguts es mostrin a través de marcs o “frames”. No obstant això, noupati.cat es reserva el dret d’exigir a aquests tercers que retirin immediatament els “links” cap al Lloc Web quan així ho estimi convenient.

L’establiment d’un “link” no implicarà en cap cas l’existència de relacions entre el tercer que l’inclou i noupati.cat, ni el coneixement i acceptació per part de noupati.cat dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web.

Noupati.cat no assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat, continguts, informacions, comunicacions, opinions, productes, etc., oferts a les webs que no estiguin gestionades per noupati.cat.

XARXES SOCIALS

La present web farà servir xarxes socials i comunitats virtuals que s’utilitzaran com a mitjans de comunicació i promoció dels productes i serveis de noupati.cat. Les xarxes socials i comunitats virtuals que fa servir són les següents: Facebook, Twitter, YouTube, Google+ i Pinterest, sense perjudici que pugui utilitzar altres en un futur. Els objectius específics a través dels quals s’usen aquests mitjans són el suport mediàtic i difusió dels serveis de noupati.cat.

Pel que fa a la informació dels continguts de les xarxes socials, noupati.cat no es fa responsable en cap cas de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat i actualització de la informació subministrada a través d’elles.

Els continguts establerts a les xarxes socials són exclusivament informatius, per la qual cosa no se’n responsabilitza de les decisions preses per l’Usuari a partir d’aquestes, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o en tercers amb base en aquesta informació.

Noupati.cat procurarà fomentar la qualitat de les informacions a través de la correcció d’errors en dades rebudes, així com en l’administració dels llocs, i possibilitarà que tercers usuaris puguin informar denúncies sobre comentaris ofensius i improcedents que no tinguin a veure amb els temes tractats, fotos publicades o vídeos igualment no relacionats amb els temes als quals es destinen les anteriors Xarxes socials i Comunitats.

En aquests casos, noupati.cat com a administrador de les xarxes, tindrà la potestat d’esborrar tota la informació que no s’ajusti a la qualitat, objecte i bon servei informatiu i lúdic de les xarxes socials. No obstant això, malgrat la intenció de procurar la màxima qualitat de continguts, no se’n farà responsable de les informacions referides.

S’informa que l’accés a les xarxes socials i comunitats de les quals la web fa ús per als objectius abans esmentats requereix d’un servei / subministrament per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació. Noupat

i.cat no pot, en cap moment, responsabilitzar-se de la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament d’aquestes, i, per tant, no pot impedir-ne la suspensió, cancel·lació o inaccessibilitat per causes alienes a noupati.cat.

Noupati.cat no es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que pugui patir l’Usuari per motius que provinguin de fallades o desconnexions a les xarxes socials, i que puguin produir pèrdues d’informació, suspensions, cancel·lacions o interrupcions del servei durant la prestació del mateix o amb caràcter prèvia.

Les xarxes socials i les comunitats poden permetre l’accés a enllaços i altres pàgines web. D’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, noupati.cat actua com a prestador de serveis d’intermediació, pel que només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats, en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi actuat amb la diligència deguda per retirar-los. Si l’usuari considera que algun dels Llocs Enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a noupati.cat mitjançant el correu establert al principi del present avís legal, procedint diligentment a retirar aquests enllaços. Noupati.cat en cap cas es fa responsable dels continguts i serveis oferts als Llocs Enllaçats, pel que no respon dels danys produïts per la seva il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat.

GENERALITATS

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbi a la Pàgina Web de la botiga en línia noupati.cat serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina web, els Jutjats i Tribunals d’Espanya.

La botiga en línia de noupati.cat està gestionada per:

Vidreres 2000, S.L.
Inscrita en el registre mercantil de Barcelona
Tomo 27588 Folio 214
Inscripció 2ª
Fulla B.121758
C.I.F:B-60681475
Adreça principal: C/. Font de la mina, 3- Pol.
Can Patalina- 08380 Malgrat de Mar (Barcelona)
Telèfon / Fax: 937622255
correu electrònic: info(arroba)noupati.cat

L’accés a la pàgina Web de la botiga en línia noupati.cat implica l’acceptació de totes les condicions expressades.

noupati.cat © 2024.