Política d’enviaments

Enviaments i devolucions
Terminis de lliurament

El termini de lliurament varia de 1 a 3 dies laborables en funció del dia de la setmana en què s’ha realitzat la compra, ja que les entregues només es realitzen de dilluns a divendres.

Les comandes es preparen en el moment en què el pagament ha estat confirmat i en l’horari següent:

Dilluns a Divendres de 9:00 a 16:00 h. Les comandes rebudes fora d’aquest horari es prepararan el dia laborable següent. No es realitzen enviaments dissabtes, diumenges ni festius.

Despeses d’Enviament
Els productes adquirits es lliuraran a l’adreça indicada a la comanda.
Els tiquets de compra s’enviaran a l’adreça de correu electrònic indicada pel client en el seu registre a la botiga en línia noupati.cat i també podran ser consultats a l’apartat de registre creat pel client a la botiga en línia noupati.cat.
Els dissabtes, diumenges i festius no hi haurà sortida ni lliurament de comandes.
La lliurament es realitzarà puntualment sota la responsabilitat del transportista.
Una comanda es considera entregada en el moment en què el transportista entrega el paquet, o els paquets, al client i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar l’estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies a l’albarà de recepció de lliurament.
El preu dels enviaments és el reflectit a la següent taula:

ENTREGA 48/72 h
PENÍNSULA 5,00€
BALEARS 6,57€

ENTREGA 24 h
PENÍNSULA 6,57€
BALEARS No disponible

Reclamació de comandes no lliurades

El consumidor i/o usuari, després de rebre un correu electrònic informant que la seva comanda està enviada, si transcorregut un termini raonable no rep el producte, pot posar-se en contacte amb noupati.cat a través del telèfon (+34) 937622255, pel formulari de contacte o pel correu electrònic: info(arroba)noupati.cat per esclarir la causa del retard.

Un cop obtinguda la reclamació, noupati.cat es posarà en contacte amb el consumidor i/o usuari amb l’objectiu d’explicar el succeït i arribar a un acord sobre el que ha passat.

En cas que noupati.cat no tingui disponibilitat del bé contractat, el consumidor i/o usuari serà informat d’aquesta manca de disponibilitat i en el termini més breu possible rebrà de noupati.cat les sumes abonades.

Anul·lacions

Si un cop realitzada la compra es vol anul·lar una comanda que encara no ha estat enviada, es pot fer sempre i quan s’indiqui mitjançant el formulari de contacte establert a aquest efecte a la secció “contacte” o per escrit a la direcció electrònica info(arroba)noupati.cat, formulari d’atenció al client o bé per telèfon al número (+34) 937622255 indicant el número de la comanda que es vol cancel·lar.


Política de Devolucions

El consumidor i/o usuari disposarà d’un termini de 14 dies naturals comptats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució del mateix sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost llevat dels gastos relatius a l’enviament que seran assumits per part del consumidor i/o usuari.

S’estableixen les següents excepcions (entre altres) en l’exercici del dret de desistiment i que estan expressament recollides a la Llei en matèria de consumidors i usuaris, que són:

c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i/o usuari o clarament personalitzats.

d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser devolts per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després de la entrega.

f) El subministrament de béns que després de la seva entrega i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.

La devolució de l’import es realitzarà mitjançant el mateix mètode de pagament amb què l’usuari va realitzar la compra.

El producte retornat ha d’estar en les mateixes condicions en què es va rebre, és a dir, en perfectes condicions i, per descomptat, no pot estar danat, colpejat o amb proves fefaents d’ús que impedeixin de nou la venda del mateix producte. Per realitzar l’enviament del mateix, ha de fer-se en un embalatge adequat que el protegeixi durant el trajecte.

Procediment:

Per exercir el seu dret de desistiment, el consumidor i/o usuari disposa d’un termini de 14 dies naturals. Per a això, emplenarà el formulari establert a aquest efecte a la secció “El meu compte” o bé realitzarà un altre tipus de declaració inequívoca en què assenyali la seva decisió de desistir del contracte de venda.

Ja sigui per un mitjà o un altre, la seva comunicació haurà de contenir els següents dades:

  • Les seves dades identificatives: nom complet i adreça
  • Número de comanda que figura a la factura que li ha estat enviada juntament amb el bé adquirit
  • Descripció del bé adquirit
    La seva voluntat de desistir del contracte de compra-venda
  • Data de la comunicació
  • Si envia la seva sol·licitud per mitjà no electrònic (per exemple, correu postal), aquesta ha de venir signada.

A partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistir del contracte, el consumidor i/o usuari compta amb un termini de 14 dies naturals per retornar a noupati.cat en perfecte estat el bé adquirit juntament amb una còpia de la factura de compra.

Noupati.cat comunicarà sense demora al consumidor i/o usuari mitjançant correu electrònic l’acús de rebuda d’aquest desistiment, amb les instruccions de l’enviament per part del consumidor i/o usuari. Un cop rebut el producte o el consumidor i/o usuari hagi presentat prova fehacient de la devolució del bé, noupati.cat entregarà sense demores indegudes les sumes entregades pel consumidor i/o usuari.